Regulacja czasu przeplywu pradu Przy

Regulacja czasu przepływu prądu Przy zgrzewaniu punktowym zazwyczaj regulowany i.jest czas przepływu prądu, rzadziej – ilość energii doprowadzanej do sty- ku. Rozróżnia się następujące rodzaje regulatorów: 1) pneuma- tyczne lub hydrauliczne, 2) elektromagnetyczne, 3) -wahadłowe, 4) kondensatorowe, 5) katodowe, 6) ignitronowe. W regulatorach pneumatycznych i hydraulicznych następuje zmiana czasu przesunięcia tłoczka w cylindrze w rzależności od ustawienia zaworu hamującego przepływ powietrza lu.b płynu. Tłoczek rozpoczyna ruch w momencie włączania prądu, a przy końcu skoku wyłącza prąd. W regulatorach elektromagnetycznych włączenie prądu wywo- łane jest ruchem tarczy, która po wykonaniu obrotu o pewien kąt przerywa dopływ prądu. Zmiana wielkości tego kąta wpływa na długość okresu zgrzewania. Regulator wahadłowy włącza prąd na okres jednego wahnięcia, którego czas zależy od regulowanej długości wahadła. Regulator kondensatorowy zaopatrzony jest w mały transfor- mator i prostownik, który rozpoczyna ładowanie kondensatora w momencie włączania prądu; szybkość ładowania jest regulo- wana zmiennym oporem, a gdy kondensator osiąga określone na- pięcie, uruchamia przekaźnik, który przerywa prąd. Regulatory katodowe włączają i wyłączają prąd w obwodach elekromagnesów wyłącznika automatycznego. Gdy niezbędna jest bardzo dokładna regulacja, zamiast wyłącznika elektromagne- tycznego stosuje się lampy ignitronowe, które mają tę zaletę, że po przerwaniu obwodu dalej przewodzą prąd aż do skończenia się okresu prądu. W ten sposób styczniki ignitronowe umożliwiają regulowanie impulsów prądu dopływającego do miejsca zgrzewa- nia. z dokładnością do 12 okresu prądu. Wszystkie typy zgrzewarek punktowych wyrobu krajowego są zaopatrzone w styczniki elektronowe do regulacji czasu zgrze- wania. [hasła pokrewne: , , ]